Ám Dạ Cung

Kim Bài Đả Thủ

(Tay đấm hàng đầu)

kb Bìa gốc

Bìa tự chế =)) Credit: Lục Phương, Ylang Ylang Bìa tự chế =))
Credit: Lục Phương, Ylang Ylang

Tác giả: Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Tình trạng: Hoàn (120 chương)

Nguồn:Lâm Phong

Edit: Mika + Nana

Beta: Nana

View original post 557 từ nữa